02.09.2022 DSO Laško

Naredile smo 30 kom odejic, porabile 21 kg volne in naredile 1200 prostovoljnih ur dela. Predaja dne 2.9.2022

fb povezava: https://www.facebook.com/photo/?fbid=556324903163472&set=pcb.556325046496791

fb povezava: https://www.facebook.com/photo/?fbid=518139130315383&set=pcb.518139400315356

Foto Brane Busar
Foto Brane Busar

Zbirno mesto za volno je:

Zavod Rajhenburške zanke

Trg 2, 8280 Brestanica

Volno lahko pošiljate na naše stroške,

Zavoda Rajhenburške zanke, delamo s srcem, TRG 2, 8280 BRESTANICA

št. pogodbe, ki jo morate povedati na pošti je 2022/2850

___________________________________________________________

Lahko tudi nakažete denarni prispevek;

na račun:

Zavod Rajhenburške zanke, delamo s srcem

Trg 2, 8280 Brestanica

SKB SI56 0315 5100 1366 138

1
2
3
4
5

6
Foto arhiv DSO Laško
Foto arhiv DSO Laško
Foto arhiv DSO Laško
Foto Brane Busar
Foto Brane Busar
Foto Brane Busar
Foto Brane Busar
Foto Brane Busar
Foto Brane Busar
Foto Brane Busar
Foto Brane Busar
Foto Brane Busar
Foto Brane Busar
Foto Brane Busar
Foto Brane Busar
Foto Brane Busar
Foto Brane Busar
Foto Brane Busar
Foto Brane Busar
Foto Brane Busar
Foto Brane Busar
Foto Brane Busar
Foto Brane Busar
Foto Brane Busar
Foto Brane Busar
Foto Brane Busar
Foto Brane Busar
Foto Brane Busar
Foto Brane Busar
Foto Brane Busar
Foto Brane Busar
Foto Brane Busar
Foto Brane Busar