19.01.2022 Dom upokojence Brežice

Naredile 110 dekic, porabile približno 88kg volne, povprečje na dekico 800gr in približno 4400 ur prostovoljnega dela.

Predaja dekic in povezava na objavo Občine Brežice https://www.mojaobcina.si/brezice/novice/obcina-brezice-podprla-humanitarni-projekt-rocno-pletenih-odej-za-stanovalce-doma-upokojencev.html?fbclid=IwAR2hcDfbf-kbYXY6He3yONo9RsPuIzZLP4roghLxy70Zbel-WPXaEu1ToN0

Objava Dom upokojencev Brežice https://www.facebook.com/Dom-upokojencev-Bre%C5%BEice-104439631268822/

Družina https://www.druzina.si/clanek/odeje-ki-ogrejejo-duso-telo


Avtor slik; Dom upokojencev Brežice
Avtor slik; Dom upokojencev Brežice
Avtor slik; Dom upokojencev Brežice
Avtor slik; Dom upokojencev Brežice
Avtor slik; Dom upokojencev Brežice
Avtor slik; Dom upokojencev Brežice
Pripravljeno za predajo v dom Brežice