2021 Kape za brezdomne

Za brezdomce izdelujemo kape, šale, rokavice in grelnike za roke.

Prvih 25 kapic oddale dne 5.1.2022 v

ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE V LJUBLJANICENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA-CENTER, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana,

44 kapic predale dne 5.1.2022 v

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, Pražakova ulica 6, 1000 Ljubljana,

50 Kapic predale dne 18.01.2022 v

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, Pražakova ulica 6, 1000 Ljubljana,

49 kapic predale dne 15.02.2022 v

Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, podružnica Maribor